SWCD – konferanse om kakeksi, sarkopeni og muskelsvinn

Tre dagers konferanse for spesialister og andre som er interessert i ernæringsvitenskap.

Sted: Paris, Frankrike Dato: 4. desember 2015

Smartfish vil presentere et abstract og en poster på Sarcopenia & Cachexia (SCWD) kongressen i Paris, 4.-6. desember 2015. Posteren vil bli presentert av Dr. S Busquets og Prof. J Argiles ved Universitetet i Barcelona, Spania. Tittelen på postern er “Omega 3 formulated in a juice/whey drink and in a juice/curcumin drink decrease tumour growth and improve muscle wasting in tumour-bearing mice.”

SCWD er en kongress for spesialister innen helse som arbeider med områdene sarkopeni, kakexi og muskelsvinn.

Les mer om konferansen på www.society-scwd.org.

 

Alle arrangementer