Sunn oppvekst

Det foreldre ønsker for sine barn er at de skal være lykkelige, bygge sosiale nettverk og lykkes i skolen og i livet. I dag bidrar stress, press og kostholdsmangler til at barn og ungdom får konsentrasjonsproblemer og asosial atferd. 

Dårlig ernæring i barndommen er forbundet med økt aggressiv atferd og atferdsproblemer [1]. Det er hypotisert at dårlig ernæring har en negativ innvirkning på hjernestrukturen og funksjonen hos barn, som igjen gir grunnlag for risikofaktorene for asosial atferd [2] [3]. Dette innebærer at bedre ernæring kan bidra til å forbedre barns atferdsproblemer.

Studier

Omega-3 (EPA og DHA) er en viktig del av hjernen vår og er kjent for å være viktig i  utvikling og vedlikehold av normal hjernefunksjon[4]. Bevisene for EPA og DHAs rolle i hjernehelse er omfattende og stadig voksende, og flere studier har vist at omega-3-tilskudd resulterer i reduksjon av asosial atferd [5] [6], aggresjon [7] og til og med mord [8].

Imidlertid er det ikke utført mange forsøk med barn og ungdom. Smartfish har gjennomført tre studier innen dette feltet, hvorav to har blitt publisert hittil. En involverte 184 barn i alderen 8-16 år, randomisert til enten PowerUp eller placebo-kontroll (kun juice) [9]. Signifikante virkninger ble observert i behandlingsgruppen, som viste langsiktig forbedret adferd. Den andre studien involverte 290 barn i alderen 11-12 år, randomisert til enten kun PowerUp, kun Cognitive Behavioral Treatment (CBT), PowerUp + CBT, eller kontroll [10]. Barn i PowerUp-gruppen viste redusert utagerende oppførsel i forhold til kontrollgruppen etter tre måneder. Etter seks måneder scoret PowerUp + CBT-gruppen lavere på utagerende oppførsel sammenlignet med både CBT og kontrollgruppen.

 

[1] Liu, Raine, Venables, Dalais, & Mednick, 2004

[2] Liu, 2011

[3] Raine, 2008

[4] EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2078

[5] Gesch, Hammond, Hampson, Eves, & Crowder, 2002

[6] Zaalberg, Nijman, Bulten, Stroosma, & van der Staak, 2010

[7] Long & Benton, 2013

[8] Hibbeln, 2001

[9] ISS-B001

[10] ISS-B004

Les mer

Sunn aldring

Metabolsk helse

Sportsernæring