Inflammasjon

Inflammasjon er immunsystemets respons på infeksjon og skade, det er en veldig viktig forsvarsmekanisme. Helbredelse av inflammasjon er en aktiv prosess som utløses av spesialiserte inflammatoriske mediatorer (SPM). Hvis en akutt inflammasjon derimot ikke helbredes, kan den utvikle seg til en kronisk inflammasjon. Kronisk inflammasjon er ansett som en reaksjon på vedvarende akutt betennelse og er blitt utbredt i kroniske lidelser, som har fått et dramatisk omfang i den vestlige verden de siste tiårene. Dette inkluderer diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og astma, for å nevne noen få.

Fettsyrene EPA og DHA er forløpere for ulike lipidformidlere (resolviner, protektiner og nylig også maresiner), og disse er både forebyggende og anti-inflammatoriske.

Det ideelle utfallet av en akutt betennelsesreaksjon er et godt kontrollert forløp og rask helbredelse. Derfor er de cellulære og molekylære mekanismer som styrer den naturlige helbredelsen, avgjørende for vår helse.

Omega-3-fettsyrene DHA og EPA har vist gunstige effekter på tilstander med kronisk inflammasjon.

Sammensetningen av næringsstoffer i Smartfish-drikker har vist positive immunmodulerende effekter i flere kliniske studier og eksperimenter. I de emulgerte næringsdrikkene fra Smartfish er fettsyrene DHA og EPA beskyttet mot oksidering, noe som ser ut til å gi Smartfish-drikkene bedre effekt enn standard fiskeoljer.

Les mer

Omega-3, vitamin D og immunforsvar