KOLS

KOLS, kronisk obstruktiv lungesykdom, er en samlebetegnelse for en gruppe kroniske lungesykdommer, noe som fører til begrenset luftstrøm gjennom luftveiene. Mange KOLS-pasienter opplever uønsket tap av muskelmasse. Smartfish sine ernæringsprodukter bidrar til å bevare disse pasientens funksjoner, kroppsvekt og muskelmasse samt å forbedre livskvaliteten.

Om KOLS og kakeksi

KOLS-pasienter går ofte ned i vekt på grunn av redusert matinntak og appetitt, samt økt energiforbruk både i ro og under aktivitet på grunn av arbeidet med å puste. Det kan også være forbundet med systemisk betennelse og økt proteinmetabolisme, som kollektivt refereres til som lunge-kakeksi-syndrom. En konsekvens av dette er redusert muskelstyrke. Studier viser at mellom 27-37% av KOLS-pasienter har kakeksi [1]. Lav vekt og lav fettfri masse er forbundet med dårlig prognose av KOLS.

Overvektige eller fete KOLS-pasienter kan også utvikle kakeksi, noe som fører til redusert muskelstyrke. Uplanlagt eller plutselig vektreduksjon er et viktig signal.

Ernæringsmessig behandling av KOLS

Det anbefales at underernærte pasienter med KOLS, følger et næringstett diett rik på protein, og tar høye doser av de marine fettsyrene, EPA og DHA. Ernæringsmessig behandling bør påbegynnes hos pasienter med risiko for underernæring, samt de som allerede er undervektige (med en KMI under 21) og de som, uavhengig av vekt, opplever plutselig vekttap.

[1] Farkas, J., et al., Cachexia as a major public health problem: frequent, costly, and deadly. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2013. 4(3): p. 173-8.

Les mer

Kreft

Kakeksi

Underernæring