Underernæring

Underernæring er et alvorlig problem, og en stor andel pasienter er diagnostisert som underernærte når de vurderes ved innleggelse på sykehus. 

20-50% av pasienter på institusjon er underernærte [2]. En studie publisert i Clinical Nutrition Journal estimerer at 33 millioner mennesker er i risiko for underernæring i Europa, og anslåtte kostnader er 170 milliarder euro per år [3].

Det er mange faktorer som ofte fører til underernæring. Alder, demens, psykiatriske sykdommer, kroniske livsstilssykdommer, vanskeligheter med å leve alene, nedsatt generell helse og dysfagi (vanskeligheter med å svelge) er kjente årsaker til underernæring. Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, påvirker immunsystemet, og øker risikoen for infeksjoner.

Ernæringsmessig behandling av underernæring

Omega-3 og vitamin D har vist seg å ha en positiv effekt på immunfunksjonen. Syrlighet fra juice stimulerer spyttproduksjonen og kan stimulere appetitten. Bruk av næringstilskudd kan:

  • øke muskelfunksjon og -styrke
  • redusere infeksjoner
  • redusere dårlig helse
  • redusere dødelighet
  • øke livskvaliteten og gi en større følelse av velvære

Underernæring er ofte preget av et ubalansert matinntak. For å unngå underernæring er det viktig å opprettholde et variert kosthold som inneholder alle næringsstoffene kroppen trenger. Smartfish medisinske næringsdrikker består av et velbalansert forhold mellom fett, karbohydrater og protein, samt mikronæringsstoffer (vitaminer og mineraler) som kommer naturlig fra ingrediensene. Spesielt viktig er innholdet i de marine Omega-3-fettsyrene EPA og DHA som regnes som essensielle fettsyrer, noe som betyr at man kun kan få dem gjennom kostholdet.

[1] WHO. What is malnutrition? 2016; Available from: https://www.who.int/features/qa/malnutrition/en/.

[2] Mowé, M., Behandling av underernæring hos eldre pasienter. Tidskrift for den norske legeforening, 2002(122): p. 815-118.

[3] Elia, M., et al., A systematic review of the cost and cost effectiveness of using standard oral nutritional supplements in community and care home settings. Clinical Nutrition, 2016. 35(1): p. 125-137.

Les mer

Kakeksi

Kreft

KOLS