Risiko for hjerte- og karsykdommer er nært knyttet til livsstil og kosthold. Både kolesterolnivå og lipidprofil påvirkes av fettsyresammensetningen i blodet. Høye kolesterolnivåer og ugunstig sammensetning av lipider vil øke risikoen for aterosklerose og infarkt. I tillegg vil inflammasjon også kunne påvirke utviklingen av aterosklerotisk plakk. Andre viktige risikofaktorer er røyking, høyt blodtrykk, blodets evne til å danne blodpropper og fedme. Med unntak for røyking, kan kostholdets sammensetning påvirke disse risikofaktorene.

Fiskeolje inneholder de langkjedede omega-3-fettsyrene EPA og DHA, som bidrar til å senke fettstoffer i blod, redusere blodtrykk samt motvirke ventrikkelflimmer. Større mengder Omega-3 fettsyrer kan også virke blodfortynnende. Omega-3 kan derfor bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer, som er den sykdomsgruppen som forårsaker flest for tidlige dødsfall og ofte langvarige helseproblemer og funksjonsnedsettelser.

Nutrifriend medisinsk ernæring er rik på oksidasjonsbeskyttede marine omega-3 EPA og DHA-fettsyrer. Nutrifriend medisinsk ernæring er dermed gunstig for pasienter med  hjerte- og karsykdommer fordi:

  • EPA og DHA har vist å kunne redusere risiko for hjerteinfarkt og død hos hjertesyke
  • EPA og DHA har vist å ha gunstig effekt knyttet til bedret hjertehelse hos både friske og hjertesyke
  • EPA og DHA er bra for blodlipidene

Les om hvorfor Nutrifriend også er godt egnet for kreftpasienter.

Les om bruk av Nutrifriend som ernæringsbehandling ved KOLS.

Hvordan kjøpe Nutrifriend?