Lagt til 20. september 2016

Resultater fra en klinisk studie med den medisinske næringsdrikken Remune fra Smartfish viser positive effekter for KOLS-pasienter som lider av kakeksi

En klinisk studie der 45 KOLS-pasienter som lider av kakeksi deltar, viser at selskapet Smartfish AS sin nye medisinske næringsdrikk Remune både bedrer pasientenes symptomer og øker aktivitetsrelatert livskvalitet betraktelig.

Resultatene fra studien ble presentert 19. september på ESPEN-kongressen (European Society for Clinical Nutrition og Metabolism) i København av professor Philip Calder fra University of Southampton, England, leder av styringsgruppen til Smartfish’ kakeksi-program.

I henhold til den randomiserte og kliniske studien forbedres Remune-pasientens fettdepoter, mens tretthet, dyspné (pustebesvær), blodtrykk og metabolske markører reduseres. Studien viser også en positiv utvikling i inflammasjonsmarkører og at drikken gir generelt bedre aktivitetsrelatert livskvalitet.

– Det er svært gledelig at denne studien nå klart viser at det er håp om en bedre livskvalitet for mange millioner KOLS-pasienter som lider av kakeksi, sa Maria Ohlander, Chief Scientific Officer i Smartfish.

Kakeksi er en tilstand av ufrivillig vekttap, underernæring og et antall negative bivirkninger som kan sees i pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), kreft, AIDS, hjertesvikt, tuberkulose, revmatoid artritt og flere andre alvorlige inflammatoriske sykdommer. KOLS er en obstruktiv lungesykdom preget av langvarig kortpustethet og alvorlig hoste. Sykdommen rammer nesten fem prosent av verdens befolkning. Omtrent 20 til 30 prosent av pasienter som lider av KOLS vil også utvikle kakeksi.

Remune er en målrettet medisinsk næringsdrikk basert på Smartfish’ patenterte teknologi og skiller seg fra andre medisinske næringsprodukter både i sammensetning og smak. Remune er juice-basert med antioksidanter fra planter og høye nivåer av omega-3, vitamin D, høykvalitetsprotein og polyfenoler fra fruktjuice rettet spesielt mot pasienter med kakeksi. Remune smaker friskt og har en smoothie-liknende konsistens, noe som har vist seg å være godt akseptert både av kreft og KOLS-pasienter. I studien – enten pasienten fikk Remune eller placebo (en melkebasert drikk) – ble drikken tatt av pasienten to ganger daglig over en periode på 12 uker.

Gruppen som fikk Remune viste en signifikant økning i vitamin D og omega-3, fikk senket blodtrykk, øket fettmasse og redusert tretthet og dyspné. Gruppen viste også forbedringer i metabolske og inflammatoriske markører. Samlet sett var bedringen i den aktivitetsrelaterte livskvaliteten signifikant i gruppen som drakk Remune.

– Over tid har vi blitt overbevist om at våre næringsdrikker gir ernæringsmessige og medisinske virkninger for pasientene, noe en rekke kliniske studier indikerer. Dette er imidlertid den første studien av vårt produkt som viser effekt på en av verdens største dødelige sykdommer. Den viser tydelig at vi kan gjøre en stor forskjell for pasientene. Vi vil nå gjøre vårt ytterste for at Remune kan nå disse pasientgruppene så raskt som mulig, sier konsernsjef i Smartfish, Claus Kjærsgaard.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Claus Kjærsgaard
Administrerende direktør i Smartfish AS
Telefon + 45 5384 9718
[email protected]

Maria Öhlander
Chief Scientific Officer i Smartfish AS
Telefon +46 733 542 024
[email protected]

Om Smartfish AS
Smartfish AS er aktive i forskning, utvikling og produksjon av avanserte og klinisk dokumenterte næringsdrikker innen medisinsk ernæring og idrettsernæring. Alle Smartfish sine produkter er produsert på en juicebasert teknologiplattform med marine DHA og EPA fettsyrer som viktige ingredienser og råvarer. Smartfish har en rekke pågående kliniske utviklingsprosjekter og studier i nært samarbeid med forskere og institusjoner både i Norge og internasjonalt. Selskapet ble stiftet i 2001 og er lokalisert i Oslo.Selskapets hovedaksjonærer er norske Investinor og svenske Industrifonden. www.smartfish.no

Om kakeksi
Kakeksi er et komplekst, metabolsk syndrom forbundet med en underliggende sykdom, og kjennetegnes ved tap av muskel med eller uten tap av fettmasse. Vekttap er det mest fremtredende kliniske trekk ved kakeksi hos voksne. Anoreksi, betennelse, insulinresistens og økt muskelproteinnedbrytning er ofte assosiert med kakeksi.
Kakeksi er å anse som et resultat av det komplekse samspillet mellom underliggende sykdom, sykdomsrelaterte metabolske endringer og – i noen tilfeller – mangel på næringsstoffer grunnet redusert matinntak.

Om KOLS
KOLS, eller Kronisk Obstruktiv Lungesykdom, er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon. KOLS er en systemisk inflammatorisk sykdom som i 2020 kommer til å være den tredje vanligste dødsårsaken i verden.