Lagt til 15. september 2013

Smartfish henter 70 millioner i rettet emisjon

Vi har fått ombord svenske eiere. Det svenske fondet Industrifonden har sammen med nåværende aksjonærer gått inn med til sammen kr 70 mill. Det gir oss en helt fantastisk mulighet til å satse ennå bedre på forskning (gjøre kliniske studier og utvikle produkter) og samtidig utvide med flere mennesker på salg og markedsføring. Se videre informasjon i pressemeldingen nedenfor.

Pressemelding:

Smartfish henter 70 millioner i rettet emisjon

Industrifonden AB satser på norsk biotek – emisjon i Smartfish ble fulltegnet

Smartfish AS har lykkes i å fulltegne en emisjon på 70 millioner kroner. Industrifonden er kommet inn som en ny og aktiv eier, samtidig som Investinor styrker sin satsning på selskapet.

Smartfish utvikler og selger omega-3 baserte ernæringsdrikker innen klinisk (medisinsk) ernæring.

Kapitalen skal benyttes til ytterligere kliniske studier med selskapets produkter og forsterket salgsinnsats i inn- og utland. Smartfish har utviklet og patentert teknologi som gjør at selskapet, som eneste aktør, er istand til å ha høye doser aktive marine omega-3 fettsyrer i juicebaserte drikker . Dette er særlig viktig ved behandling av sykdomsrelatert underernæring. Produktenes høye innhold av lavoksiderte fettsyrer, synergiske ingredienser og gode smak, har gjort dem populære blant pasienter, helsepersonell og forskere.

Smartfish har hovedkontor i Oslo. Selskapets ernæringsdrikker produseres i Sverige, der det også pågår FoU-aktivitet.

Bekrefter potensialet innen klinisk ernæring

«Vi er meget fornøyde med Industrifondens inntreden i Smartfish. Det er en anerkjennelse av vårt potensial innen det voksende markedet for klinisk ernæring. Industrifondens nettverk og erfaring innen bioteknologi vil styrke Smartfish. Med Investinor og Industrifonden som hovedeiere har vi en god plattform for videre utvikling, og kapital til nødvendige investeringer», sier Jens Nordahl, administrerende direktør i Smartfish.

Smartfish primære satsningsområde er utvikling og kommersialisering av produkter for kreft-, kols- og alzheimerpasienter. Kliniske studier innenfor disse områdene pågår blant annet ved Karolinska Institutet, UCLA og University of Southampton. Relaterte celleforsøk og pilotstudier har gitt meget gode resultater. Dokumentasjon av klinisk effekt i kontrollerte studier er også viktig for å oppnå offentlig godkjenning og refusjon.