Lagt til 3. april 2012

Viking Fotball bruker Smartfish

A-laget til Viking Fotball bruker Smartfish som en del av sitt kostholdsprogram i sesongen 2012.