Smartfish Recharge næringsdrikker leveres direkte til toppidrettsutøvere, klubber, landslag og institusjoner. Privatpersoner og familier kjøper Smartfish online fra vår web-side med faste leveranser. Produktene markedsføres gjennom en egen organisasjon i Norge og Sverige, og gjennom distributører internasjonalt.