SMARTFISH SITT BÆREKRAFTIGE GRUNNLAG

Smartfish er engasjert i å redusere miljøbelastningen av våre forretningsaktiviteter og sikter på maksimal ressurseffektivitet. Smartfish arbeider aktivt for å begrense miljøpåvirkningen gjennom bærekraftig bruk av ressurser, produksjon, emballasje og transport.

Bærekraftige kilder 
Fiskoljen som brukes i Smartfishprodukter er fra norske farvann. Bestanden av vill torsk nord langs norskekysten er godt administrert. Fiskoljen er tatt fra torskens lever der fiskeoljen er konsentrert. Dette bidrar til at alle deler av fisken brukes til mat, og med minimalt avfall. Hver dag i fiskesesongen blir fisken levert til utvalgte stasjoner i nærheten av fiskefeltene og fiskeoljen blir nøye rengjort og stabilisert.

Naturlige ingredienser
Smartfish har som mål å bare bruke naturlige ingredienser. Definisjonen av "naturlig" kan variere fra land til land.

Miljøvennlig forpakning 
Emballasjen som brukes til alle Smartfish-produkter, er resirkulerbare pappkartonger produsert fra bærekraftig skog. Tetra Pak-emballasjen er resirkulerbar og har et lavt karbonfotavtrykk.

Den firkantede formen på emballasjen muliggjør effektiv lagring og forsendelse av produktene, med et minimum av dødrom. I tillegg bidrar emballasjen til å gi produktet svært lang holdbarhet, noe som forhindrer matavfall. 

Risikobegrensing
Smartfish er et lite selskap og har derfor utviklet en solid strategi for risikobegrensing. Den omfatter alle aspekter av virksomheten, fra sourcing av råmateriale til produksjon og organisasjonsstruktur.

Selskapet har et sett med standard operasjonsprosedyrer som inkluderer råmaterialekontroll, mikrobiologisk analyse av hver produksjonsbatch og retningslinjer og mekanismer for styring av produktsikkerhet, lagring og transport.

SERTIFISERINGER

Alle Smartfish ernæringsdrikker er halal-sertifiserte, og alle sportsernæringsprodukter er Informed Sports-sertifisert og fri for stoffer som er forbudt av World Anti-Doping Agency (WADA).

Les mer

Kjerneteknologi

Marked

Strategi