ORGANISASJON OG DRIFT

Smartfish sin strategi er å vokse globalt med en liten, effektiv og fleksibel organisasjon gjennom strategiske relasjoner med ledende FoU-, produksjons- og distribusjonspartnere. Vår slanke og fleksible organisasjonsstruktur gjenspeiler denne strategien.

 

I dag består Smartfish-staben av en liten gruppe høyt kvalifiserte medarbeidere med bred erfaring. Smartfish er et ekspertise- og kompetanseselskap. For å kunne møte våre ambisiøse vekstmål, styrker vi våre vitenskapelige, kommersielle og operasjonelle team ytterligere i 2021.

Smartfish sine kontorer
Vårt hovedkontor ligger i Norge, i inspirerende og energiske omgivelser i Forskningsparken i Oslo, godt egnet for våre behov. Vi har også kontor i Medicon Village Innovasjonssenter i Lund, Sverige.

Forskning og utvikling
Forskning og utvikling er kjernen i Smartfish. Vi samarbeider med et nettverk av vitenskapelige partnere fra rundt 50 universiteter og forskningssykehus, som er viktige kilder til kunnskap og innsikt.

Produksjon, salg og distribusjon
Vi jobber i tett samarbeid med selskaper som er ledende innenfor sine områder for produksjon, markedsføring og salg.

Smartfish har et veletablert strategisk samarbeid med en kvalifisert, kunnskapsrik og fleksibel nordisk matprodusent. En del av vårt utviklingsarbeid utføres også i samarbeid med denne produksjonspartneren. Samarbeidet inkluderer en forpliktelse til å utvide produksjonen for å håndtere veksten i vår virksomhet. Vi har også en produksjonsavtale med en egen nordisk produsent for vårt kremaktige emulsjonsprodukt (Smartfish Creamy Emulsion).

Våre produkter selges gjennom markedsførings- og distribusjonspartnere i mange forskjellige markeder, som strekker seg fra Norge helt til Hong Kong. I 2018 og tidlig 2019 etablerte vi to strategiske partnerskap. En global avtale med en ledende aktør innenfor det medisinske næringsområdet og en regional avtale med en stor asiatisk aktør innen forbrukerhelseområdet. 

Styret og rådgivere
Smartfish sitt styre er meget aktivt og støtter selskapet med inngående kunnskap på vårt felt. Selskapet har videre knyttet til seg ledende forskere i et rådgivende vitenskapelig organ. Forskerne er ledende innenfor kakeksi og medisinsk ernæring, og gir vitenskapelige råd til Smartfish sitt forsknings- og utviklingsarbeid.