STRATEGI

Smartfish er dedikert til forskning og utvikling av avanserte næringsløsninger. Vår strategi er å vokse globalt med en liten, effektiv og fleksibel organisasjon gjennom strategisk samarbeid med ledende FoU-, produksjons- og distribusjonspartnere.

FoU, IP og produktformulering og -utvikling 
Smartfish konsentrerer seg om forskning og utvikling av egne produkter, inkludert utvikling, preklinisk og klinisk arbeid og aktiv beskyttelse av åndsverk. Vi eier vår teknologiplattform, som er beskyttet av patenter og støttet av kliniske studier som viser effekten av teknologien og våre produkter.

Validering
Smartfish er aktivt engasjert i valideringsdelen av prosessen - de kliniske forsøkene, masterdossieren, regulatoriske krav og kvalitetsdokumentasjon. Validering blir gjort i samarbeid med universiteter og institusjoner gjennom vitenskapelig forskning, der Smartfish har bidratt med produkter. Gjennom årene har det vært utført 40 kliniske studier med Smartfish-produkter. (Les mer om dette under "Klinisk forskning og patenter")

Produksjon
Vår produksjon styres av lisensierte, ledende matleverandører i nært samarbeid med Smartfish. Vi har velfungerende langsiktige partnerskap med produksjonsbedrifter for emulsjoner og drikkevarer. Smartfish har nøye kontroll over innkjøp og kvalitet på ingrediensene, samt struktur, kvalitet og design på emballasje. 

Salg og markedsføring
Smartfiskprodukter selges og markedsføres av ledende distribusjonspartnere på sine respektive felt. Med den globale, regionale og lokale tilstedeværelsen av våre partnere kan vi utnytte vår posisjon og øke hastigheten fra utvikling til marked for våre produkter.

Forretningsmodell

Smartfish utvikler ernæringsløsninger basert på vår unike og patenterte emulsjonsteknologi. Vi har et internasjonalt nettverk av partnere inne forskning, produksjon og distribusjon av våre produkter, som er nøkkelen til vår suksess og framtidig vekst. 

Les mer

Marked

Kjerneteknologi